درباره ما


درباره ما

درباره گرمایش قرنیزی

تاریخچه رادیاتور قرنیزی
رادیاتور قرنیزی در سال ۲۰۰۸ در کشور انگلستان توسط شرکت thermaskirt طراحی و تولید شد. در مدت زمان کوتاهی این محصول مورد استقبال گسترده ای قرار گرفت. ایده اولیه سیستم گرمایشی رادیاتور قرنیزی از aluminum baseboard heating گرفته شده است. پس از طراحی اولیه رادیاتور و اتصالات و تست های انجام گرفته، ایده، تبدیل به محصول تولیدی شد. ضروری است بدانیم که چرا رادیاتور قرنیزی طراحی شد که مختصر به آن می پردازیم. استفاده از گرمایش های رایج شامل رادیاتور های پره ای و پنلی و گرمایش از کف و… منجر به استخراج نتایجی شد با نام نمودار سیستم گرمایش. این سیستم ها در قیاس با سیستم گرمایش ایده آل شد. در این میان سیستم گرمایش از کف به سیستم گرمایش ایده آل نزدیک بود لذا الگوبرداری از مزیت های سیستم گرمایش از کف از یکسو و مزیت های رادیاتور های پره ای و پنلی از سوی دیگر سیستم گرمایش از قرنیز را طراحی و تولید نمود. اما آیا گرمایش قرنیزی که با نام رادیاتور های قرنیزی در دنیا شناخته می شوند به هر سبک و سیاقی میتواند جوابگوی تامین گرمایش فضا باشد؟
اشاره ای کوتاه به ساختار اصلی رادیاتور قرنیزی طراحی شده توسط شرکت thermaskirt انگلستان:
رادیاتور های قرنیزی تولید شده توسط آن شرکت از نظر ظاهر تشکیل شده از دو لوله رفت و برگشت با سطح مقطع بیضی که بر روی یک سطح پیلت اکسترود شده است اما چرا دو لوله رفت و برگشت دارای سطح مقطع دایره ، مربع و …. نمی باشد؟ یکی از دلایلی که سطح مقطع لوله ها بیضی شکل می باشد این است که : میزان تماس سطح پیلت با مقطع لوله جهت انتقال حرارت به مراتب بیشتر از سایر مقاطع (دایره و مربع و …) می باشد. از طرفی دیگر سطح مقطح بیضی شکل لوله ها باعث می شود جریان آب در حال رفت و برگشت دائما حرارت را به سطح پیلت انتقال داده لذا انتقال حرارت بیشتر و همچنین میزان رسوب گذاری بسیار پایین می آید. اما چرا لوله های رفت و برگشت رادیاتور قرنیزی که با سطح مقطع بیضی روی پیلت اکسترود شده است جدا از پیلت نیستند؟ از نظر انتقال حرارت دو جسم جامد جدا ازهم چنانچه به هم چسبیده شوند باز هم مقاومت هوای میان دو جسم جدا از هم مانع انتقال حرارت مناسب می شود. لذا این آزمون و خطاها در نهایت روند طراحی و تولید را به طراحی رادیاتور قرنیزی شرکت thermaskirt سوق نمود. اما آیا رادیاتور قرنیزی تولیدی توسط آن شرکت توانسته است جوابگوی تامین گرمایش مناطق مختلف آب و هوایی کشورمان ایران در قیاس با کشور انگلستان باشد؟ خیر زیرا طراحی انجام شده انواع رادیاتورهای قرنیزی تولیدی آن شرکت متناسب با آب و هوای مرطوب آن کشور می باشد که مشابه با آب و هوای مناطق شمالی کشورمان می باشد اما این سیستم در مناطقی غیر از شمال کشور قادر به تامین گرمایش مطلوب نمیباشد . برای اولین بار اصلاح ساختار رادیاتور قرنیزی ؛این محصول را متناسب با اقلیم های مختلف آب و هوایی ایران تولید وعرضه نماید. با مطالعه نحوه انتقال حرارت رادیاتور قرنیزی تولیدی شرکت انگلیسی که عمدتا به صورت تابشی بوده و نیز با توجه به رطوبت موجود در انجا متوجه می شویم که تنها متناسب با شرایط آب وهوای انگلستان می باشد. لذا شرکت شعله گستران غرب افروز با تغییر ساختار انتقال حرارت رادیاتور قرنیزی برای اولین بار موفق به طراحی و تولید رادیاتور قرنیزی به صورت انتقال حرارت تابشی و همرفتی (جابجایی) شد.که تاثیر بسیار زیادی در روند گرمایش فضاهایی که با اقلیمی که دارای کمبود رطوبت می باشند داشته است.
رادیاتور قرنیزی در اکوسیستم انسانی
بدن انسان که در درجه حرارت ۳۷ درجه سانتی گراد قرار گرفته است. همواره مقداری انرژی حرارتی به محیط می دهد. درمجموع حرارت بدن انسان از سه لایه عبور کرده و به هوای محیط وارد می شود؛ از پوست انسان، از لباس و از ساختمان. مقدار حرارتی که در بدن تولید می شود بستگی به فعالیت بدن، نوع غذای مصرفی و نیز نوع حرکت های بدنی دارد.
حرارت بدن انسان از چهار طریق به محیط داده می شود :
1. –جابجایی (convection) که در آن ملکول های هوا در عبور از پوست بدن حرارت را جذب می کنند.
2. –هدایت (conduction) که در اثر تماس بدن با سطوح سرد حرارت بدن گرفته می شود.
3. –تشعشع (radiation) زمانیکه پوست بدن گرم تر از سایر سطوح موجود در محیط باشد حرارت از بدن انسان به صورت اشعه به این سطوح می رسد.
4. –تبخیر (evaporation)جذب مقدار زیادی از حرارت بدن به صورت تعریق
گرمایش در رادیاتورهای قدیمی گرمایش در رادیاتورهای قرنیزی
مقایسه سیستم گرمایش راداتورهای قرنیزی با رادیاتور های قدیمی
انتقال گرمایش
گرما همیشه از محیط گرم به محیط سرد جریان پیدا می کند که به یکی از سه طریق زیر یا ترکیبی از آنها انجام می شود:
• -انتقال حرارت به صورت هدایت(convection)
• انتقال انرژی بصورت انرژی جنبشی از ملکول به ملکول و اتم به اتم در دو جسم که با هم تماس دارند صورت می گیرد.
• -انتقال حرارت به صورت جابجایی (همرفت)(convection)
این عمل در هوا به صورت جابجا شدن هوا به طور طبیعی یا تحت وزش (توسط فن) انجام می گیرد جابجایی طبیعی هوا به صورت سیرکولاسیون انجام می شود یعنی هوای گرم می خواهد بالا برود و هوای سرد به پایین و در نتیجه یک گردش چرخشی دارد.
• -انتقال حرارت به صورت تابشی(radiation)
در این حالت انتقال انرژی به صورت موج از یک جسم گرم به جسم سرد بدون آنکه در تماس مستقیم باشند منتقل می شود.
میزان رطوبت و گرمایش
رطوبت نسبی مناسب در داخل محیط ۲۰درصد تا ۶۰ درصد می باشد که کمتر از ۲۰ درصد مجاری تنفسی را خشک می کند و انسان احساس ناراحتی می کند ؛مصالحی مثل چوب ترک میخورد و بیش از ۶۰ درصد به مصالح داخل ساختمان مثل چوب ونظایر آن صدمه می زند.بهترین رطوبت نسبی برای تابستان بین ۴۴ تا ۵۵ درصد و برای زمستان بین ۳۰ تا ۳۵ درصد می باشد که مانع ایجاد عرق روی شیشه ها می شود.